Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Global Outreach Day

Hoe je jouw geloof kunt delen

 

Je wilt graag anderen over God vertellen, maar weet niet precies hoe je dat moet aanpakken en wat je moet zeggen? Wij weten hoe lastig dat kan zijn en hoe gevoelig je daar soms in moet zijn. Onze tips en de geselecteerde Bijbelteksten zijn hopelijk een steuntje in de rug om probleemloos over jouw geloof te kunnen spreken.

Wees je ervan bewust dat de Bijbel ons allemaal opdracht geeft om het goede nieuws door te geven. Je hebt hiervoor geen bijzondere gave of opleiding nodig. Neem eens een minuut de tijd en denk erover na hoeveel jouw relatie met Jezus voor jou betekent en wat voor een geweldige dingen je met Hem hebt meegemaakt. Is dat geen goede motivatie?

 

 

Wat is de Global Outreach Day en waarom zou je mee willen doen? Bekijk deze video.

4 belangrijke impulsen om te beginnen

  • Wanneer de gedachte om je geloof te delen je niet echt enthousiast maakt, vraag God dan of Hij alle onzekerheid, gemakzucht en angst voor mensen wegneemt en je bereid maakt voor zijn opdracht.
  • Bid voor goede gelegenheden om anderen over God te kunnen vertellen. Je kunt de volgende woorden gebruiken: “God, gebruik mij vandaag en trek mij dichter tot U. Stuur vandaag iemand op mijn weg die ik kan helpen.”
  • Leef in Gods vrede. Mensen om je heen zullen een verschil zien en je vragen stellen. Gebruik deze gelegenheid om te vertellen hoe God jouw leven heeft veranderd.
  • Bid voor een speciaal persoon, bijvoorbeeld zo: “Vader, raak het hart van ___________ aan. Laat hem/haar naar U vragen. Laat hem/haar erkennen dat U goede plannen heeft. Help mij om een licht te zijn.”

 

 

 

8 praktische tips

Nodig een vriend uit voor een kerkdienst of een ander christelijk evenement.
Neem een vriend mee naar jouw huiskring, zodat hij/zij God en de Bijbel in een huiselijke
Bied iemand aan om voor zijn/haar noden te bidden.
Zorg dat je altijd wat christelijke lectuur hebt die je door kunt geven.
Spreek in alledaagse gesprekken over Jezus.
Bezoek vrienden of kennissen die ziek zijn.
Zoek plekken op waar je mensen ontmoet die God nog niet kennen.
Heb een hart voor mensen aan de rand van de samenleving.

Joyce Meyer vertelt jou in deze video hoe je ontspannen over Jezus en jouw geloof kunt vertellen.

Ter verdieping: Bijbelteksten om door te geven

 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)

 

 

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

 

 

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Romeinen 10:9)

 

 

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Romeinen 3:23)


Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’ Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ (Handelingen 2:36-39)