Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

19 april 2019
Je kunt God niet imponeren
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn...
Efeziërs 1:4 (NBV)
Vandaag wil ik je aan iets herinneren wat heel belangrijk is voor jouw welzijn: Jij bent geen verrassing voor God. Hij wist wat Hij kreeg toen Hij jou uitkoos, net zoals Hij wist wat Hij kreeg toen Hij mij uitkoos.

De Bijbel zegt dat God ons vol liefde heeft uitgekozen om van Hem te zijn! Je kwam niet zomaar toevallig op een dag tevoorschijn. En God heeft niet besloten om je slechts te verdragen.

Je bent geen last voor God want Hij koos jou... God schrikt nergens van in je leven! Hij zal niet eens met zijn ogen knipperen als jij een probleem hebt. In plaats daarvan zal Hij je er altijd aan herinneren hoever je gekomen bent, hoe goed je het doet, hoe waardevol je in Zijn ogen bent en hoeveel Hij van je houdt.

God wist al van je zwakheden, elke fout die je zou maken, elke keer dat je zou falen en toch zegt Hij: “Ik wil jou”. In Efeziërs 1:5 verklaart Hij jou te hebben voorbestemd om Zijn kind te zijn. God is jouw Papa! Met Hem aan jouw zijde zullen alle dingen tot op het eind meewerken ten goede.

Kort gebed: Here God, Uw liefde verbaast me. Als mijn Vader hebt U mij uitgekozen, nog voordat de wereld geschapen was. Hoe gebrekkig ik ook mag zijn, ik weet dat U mij gewild hebt. Dank U voor Uw goedheid!

Overdenking per email

Gratis aanmelden