Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

15 november 2019
Maak “gewone” dingen heilig
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Romeinen 14:5 (NBV)
Als discipelen van God zouden we alles van ons leven aan God moeten geven en Hem volkomen welgevallig moeten zijn (Kolossenzen 1:10). Toch zijn we geneigd om anders te denken over onze gewone, alledaagse verantwoordelijkheden dan over de meer “geestelijke” dingen die ons het gevoel geven rechtvaardig en “heilig” te zijn voor God.

We moeten begrijpen dat er in feite geen verschil bestaat tussen het gewone leven van alledag en een heilig leven. Alles wat we doen dragen we op aan God; en als we dat doen met een zuiver, liefdevol hart, dan wordt het heilig. Je kunt je gewone dagelijkse taken doen, zoals bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, en deze kunnen net zo heilig zijn als bidden, zolang je beseft dat met alles wat je doet je daarmee God verheerlijkt.

Romeinen 14 is een geweldig hoofdstuk in de Bijbel voor het verkrijgen van vrijheid op dit gebied. Mijn eigen interpretatie van de verzen 5-6 is dat iemand een gebed en Bijbelstudie als heiliger kan beschouwen dan de gewone taken, terwijl iemand die echt vrij is in de Heer alle taken als gelijkwaardig ziet (alles is heilig), omdat alles wat diegene doet ter verheerlijking van de Heer is.

In plaats van slechts een deel van je leven te geven aan God, kun je vandaag besluiten om alles wat je doet te heiligen door het aan Hem te geven.

Kort gebed: Here God, ik wil dat mijn hele leven heilig is, niet alleen een gedeelte daarvan. Ik geef U al mijn dagelijkse activiteiten. Ik leef om U te eren.

Overdenking per email

Gratis aanmelden