Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

3 april 2020
Onze geestelijke erfenis
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Romeinen 8:29 (NBV)
Jezus kwam naar de aarde om het volmaakte, zondeloze offer voor ons te zijn omdat wij niet het vermogen hebben om volmaakt te zijn op aarde. Vanwege Zijn offer, kunnen we iedere dag meer zoals Jezus worden. En we ontvangen onze geestelijke erfenis wanneer we leven zoals Jezus deed.

Rechtvaardig leven, zoals Jezus deed, lukt niet van de ene dag op de andere, we zullen allemaal struikelen. Immers, als we volmaakt waren, hadden we geen Redder nodig! Toch moeten we in ons hart ernaar verlangen om ten volle van onze geestelijke erfenis te genieten. We moeten ook leren God te vertrouwen, wetende dat Hij ons zal vormen naar het beeld van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus.

Efeziërs 1:11-12 zegt: in Hem heeft God… ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid!

Je bent erfgenaam en God wil dat je leeft met een gevoel van vrede en veiligheid dat komt van het weten wie je bent en van Wie je bent.

Wil je God vertrouwen en je dagelijks door Hem laten veranderen, zodat Hij je meer en meer naar het beeld van Zijn Zoon kan vormen?

Kort gebed: God, dank U voor mijn geestelijke erfenis in Jezus. Ik vertrouw U, wetende dat U mij kunt kneden naar het evenbeeld van Uw zoon, dag voor dag.

Overdenking per email

Gratis aanmelden