Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

31 maart 2020
Krijgen wat je niet verdient
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht, en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.
Psalm 40:2-3 (NBV)
De overgrote meerderheid van de mensen staat God alleen toe hen te helpen als zij denken dat ze het verdienen. Er was een tijd in mijn leven dat ik ook zo dacht. Jarenlang was het zo dat God mij alleen mocht helpen wanneer ik dacht dat ik het verdiend had; wanneer ik dacht dat ik genoeg goede daden verricht had om Zijn hulp te verdienen.

Deze manier van denken produceert geen houding van dankbaarheid en dankbetuiging. Als we denken dat we verdienen wat we ontvangen, dan is het geen geschenk meer maar een beloning of ‘betaling voor verleende diensten.’ Het verschil tussen ontvangen wat we niet verdienen en ontvangen wat we wel verdienen is het verschil tussen genade en werken.

Ik moedig je aan om je hart voor Gods genade te openen en dat je Hem toestaat jou in je dagelijkse wandel te helpen. Bedenk dat, als je je gefrustreerd voelt, dit komt omdat je leeft in eigen kracht en dus weer terug moet keren naar Gods genade om Hem door jou heen te laten werken.

Leer om van God een gunst te ontvangen. Geef op om te proberen Gods hulp te verdienen en laat Hem voorzien in al je noden.

Kort gebed: Heer, ik realiseer me de dwaasheid om alleen Uw hulp te accepteren wanneer ik het gevoel heb het te verdienen. Ik geef mijn eigen werken op en ontvang Uw genade. Dank U dat U mij in iedere situatie helpt, zelfs wanneer ik het niet verdien.

Overdenking per email

Gratis aanmelden