Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

4 april 2020
De enorme kracht in de Naam van Jezus
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong [vrij en open] zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’ tot eer van God, de Vader.
Filippenzen 2:9-11 (NBV)
Veel mensen, inclusief christenen, hebben geen idee van de enorme kracht die schuilt in de Naam van Jezus.

Heb jij ooit over het belang van een naam nagedacht? De naam van iemand vertegenwoordigt en verpersoonlijkt zijn karakter, daarmee onderscheidt hij zich van ieder ander. Als we iemand bij naam noemen, zeggen we iets over die persoon.

Zo ook als we de naam van Jezus noemen, dan spreken we niet zomaar een naam uit. We spreken een naam uit die kracht belichaamt—geen menselijke kracht, maar alle kracht en autoriteit van God (zie Kolossenzen 2:9-10).

Wanneer we die naam uitspreken, beschrijven wij de Persoon. Jezus betekent ‘Redder’ en hoe we Hem noemen, is gelijk aan wat Hij voor ons doet – Hij redt ons van zonde, van onze mislukkingen en van onze omstandigheden die niet naar Zijn wil zijn (zie Matteüs 1:21).

Veel mensen willen geestelijke kracht ervaren, maar zij begrijpen niet dat als ze deze kracht in werking willen stellen, zij in geloof de naam van Jezus moeten uitspreken. Die wonderbaarlijke naam is gegeven aan wie gelooft. Spreek vandaag, als een kind van God, spreek vandaag Zijn naam uit in geloof.

Kort gebed: Vader God, ik spreek de naam van Jezus in geloof uit over elke situatie in mijn leven. Dank U voor de reddende kracht van Uw Zoon.

Overdenking per email

Gratis aanmelden