Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

10 juli 2020
Zaaien en oogsten
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Galaten 6:7 (HSV)
Deze bijbeltekst zegt ons duidelijk dat we zullen oogsten wat we zaaien. Letterlijk geldt dit voor de landbouw en het telen van gewassen. De meeste mensen weten dat dit ook geldt voor het geven van geld en gul zijn. Maar wist je dat dit principe ook van toepassing is op de manier waarop we anderen behandelen?

Onze houding en woorden zijn de ‘zaden’ die we dagelijks zaaien en die bepalen wat voor soort vrucht of oogst we zullen hebben in onze omstandigheden en relaties.

De duivel houdt ervan om ons bezig te houden met ik-gerichte gedachten, trouwe vrienden te behandelen alsof ze onbelangrijk zijn, woorden van strijd te zaaien in onze familie en negatief te denken over onze baas, dominee, enz. De duivel wil dat we slechte zaden zaaien in elke relatie en omstandigheid.

Veel mensen gedragen zich op deze manier, en vragen zich dan af waarom mensen hen niet aardig vinden of hen niet behandelen op de manier zoals zij behandeld willen worden. Het antwoord is eenvoudig—zij zijn aan het oogsten wat ze gezaaid hebben!

Mag ik je vragen: wat ben jij vandaag aan het zaaien? Kies ervoor om vanuit Gods genade, liefde, vergeving, vriendelijkheid en geduld te zaaien in iedere relatie en situatie. Je zult merken dat als je anderen behandelt zoals God dat van je vraagt, je een leven zult oogsten vol van bemoedigende, unieke relaties en bevredigende resultaten.


Kort gebed: Heilige Geest, ik wil goede dingen zaaien en goede dingen oogsten. In plaats van egocentrisch te zijn, vraag ik U mij te helpen om vriendelijkheid en liefde te zaaien in mijn relaties met alle mensen in mijn leven.

Overdenking per email

Gratis aanmelden