Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

15 oktober 2019
Je leven verandert pas als jouw denken verandert
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Filippenzen 4:8 (HSV)
Ik ben jaren ongelukkig geweest, omdat ik vanaf het moment dat ik wakker werd negatieve, verdrietige en deprimerende gedachten had. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik volkomen tevreden ben, sinds de Heilige Geest mij geholpen heeft om in te zien hoe ik kan functioneren met de gezindheid van Christus die in mij is.

Misschien heb je net als ik jarenlang geleefd met verkeerde gedachten. Het goede nieuws is dat dit, met Gods hulp, vandaag kan veranderen.

Als jij worstelt met negatieve gedachten, dan is het belangrijk voor jou om ervan doordrongen te zijn dat je leven niet zal veranderen totdat je denken verandert. Vernieuwend, godvruchtig denken is essentieel voor verandering.

De Bijbel heeft veel te zeggen over wat voor dingen we zouden moeten nadenken. Filippenzen 4:8 zegt ons dat we aan dingen moeten denken die ons opbouwen, niet die ons afbreken.

Vandaag geef ik je de volgende uitdaging. In plaats van iedere ochtend op te staan met negatieve gedachten, kun je op het moment dat je opstaat ook kiezen voor een positieve waarheid uit de Bijbel en kun je daar de hele dag over nadenken. Laat Gods Woord in je groeien en verander je denken. Richt je gedachten op goede dingen en geniet van de godvruchtige veranderingen die ze zullen brengen.

Kort gebed: Here God, ik ben klaar om te veranderen en te leven met de gezindheid van Christus. Help mij alleen te denken aan wat waar, eervol, zuiver, vriendelijk, gracieus en deugdzaam is – alles wat van U is.

Overdenking per email

Gratis aanmelden