Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

28 mei 2020
De sleutel om jouw beloofde land te bezitten
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.—
Efeziërs 2:10 (HSV)
God wil je jouw beloofde land in leiden… per slot van rekening ben je herschapen in Christus, wedergeboren, zodat je het goede leven, die Hij voor jou heeft voorbereid, kunt leven. Maar om God te volgen naar dat leven, zal Hij je eerst moeten voorbereiden en dat betekent dat het nodig is dat er een aantal dingen veranderen.

Wees niet bang voor het woord verandering; het betekent gewoon dat je ophoudt met het doen van bepaalde dingen die je deed en begint met het doen van bepaalde dingen die je niet deed. Bijvoorbeeld: ophouden met negatief denken en beginnen met positief denken…. ophouden met in je comfortzone blijven en uit de boot stappen… ophouden met twijfelen en beginnen met kansen pakken, die zich voordoen.

Het is niet genoeg om alleen maar te lezen en te praten over het Beloofde Land. Besluit om jouw beloofde land in bezit te nemen. God is goed: Hij zal je de weg ernaar toe wijzen. Wees alleen bereid om de positieve veranderingen die God in je leven wil brengen te volgen en te accepteren, terwijl Hij je voorbereid om een zegen te zijn voor anderen.

Kort gebed:. Heilige Geest, toon waar ik moet veranderen om mijn beloofde land te kunnen bezitten. Dank U dat U mij voorbereidt om een zegen te zijn voor anderen om zo de bestemming die U voor mij hebt te volbrengen.

Overdenking per email

Gratis aanmelden