Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

9 december 2019
De nieuwe mens aantrekken
...en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Efeziërs 4:24 (NBV)
Na alle pijnlijke dingen die in het verleden zijn gebeurd, wil God graag dat je geniet van iedere dag in je leven. Dit kan niet zolang jij niet het besluit hebt genomen om het leven in overvloed aan te nemen. Het leven dat Jezus door zijn dood en opstanding voor jou gekocht en betaald heeft. Tot die tijd zal de duivel altijd proberen om dit van je te roven.

Jezus zei, De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid (Johannes 10:10). Jezus kwam naar deze aarde en is voor ons gestorven, zodat wij een overvloedig leven zouden hebben!

Door het leven dat Hij je geeft, ben je een nieuwe schepping. Je hoeft niet toe te staan dat oude dingen die jou zijn overkomen gevolgen hoeven te hebben op je nieuwe leven in Christus. Als een nieuwe schepping in Jezus Christus kun je je denken vernieuwen volgens het Woord van God en kunnen jouw emoties genezen en hersteld worden. De goede plannen van God kunnen zich ontvouwen in je nieuwe natuur.

Kort gebed: Here God, ik kies er dagelijks voor om de nieuwe mens aan te trekken, gekocht en betaald door Jezus. Ik ben herboren in Christus – een vreugdevolle, vreedzame en volmaakte schepping in U.

Overdenking per email

Gratis aanmelden