Vragen of feedback?
Bel ons: 026 20 22 100    ma t/m do 10.00-12.30 uur

Overdenking met gebed

Joyce Meyer vertelt over haar persoonlijke belevenissen en haar favoriete Bijbelverhalen om je elke dag te versterken en te bemoedigen.

Neem regelmatig tijd om deze te lezen en je zult merken dat je leven verandert!

 

24 september 2020
Leg jezelf op de collecte schaal
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Romeinen 12:1 (NBV)
In 2 Korintiërs 8, toen Paulus tegen de gelovigen van Korinthe sprak over hun geven, gaf hij hen het voorbeeld van de gemeenten in Macedonië. In vers 5 zei hij: En zij gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons.

Dat verwondert mij, want zij gaven niet alleen hun geld, maar ze gaven zichzelf. Ik vraag mij af hoeveel van ons bereid zijn om onze naam op een sticker te schrijven en dit in de collecteschaal te leggen. Romeinen 12:1 zegt dat we onszelf aan God moeten toewijden als een levend offer.

Dit betekent leven voor God buiten de kerkelijke gemeente. Het betekent bereid zijn om geld te geven, maar het betekent ook klaarstaan om iedereen die God op je pad brengt lief te hebben. Het betekent bereid zijn om alle middelen die je hebt te gebruiken voor Zijn koninkrijk.

Dus de volgende keer wanneer je in de kerk bent en de collecteschaal komt langs, moedig ik je aan om tegen God te zeggen dat je jezelf helemaal geeft aan Hem.

Kort gebed: Here God ik wil alles wat ik heb aan U geven. Ik geef mijzelf aan U als een levend offer. Toon mij hoe U wil dat ik de middelen gebruik die U mij voor Uw glorie hebt gegeven.

Overdenking per email

Gratis aanmelden